Foredragsholdere

Per de Lange

 

 


Per deLange
er doktor i folkehelse, og en hyppig brukt nasjonal ressurs både her til lands og i utlandet. Han er ansvarlig redaktør for Sunnhetsbladet, landets eldste helsetidsskrift, og besitter en unik kunnskap om helhetlig helse. Det kombinert med hans folkelighet og lune humor, gjør foredragene hans etterspurte.

 

Solveig Bugge LandeBjørn Lande

Solveig og Bjørn Lande er gift med hverandre. De er begge psykiatere med lang erfaring og driver egen privat praksis i Oslo. De har i en årrekke vært framtredende ressurser ved Modum Bad, og har sunne relasjoner som sitt spesialfelt. De er engasjerte og inspirerende foredragsholdere. Kjell Magne Bondevik nevner Bjørn som sin terapeut da han hadde sin mye omtalte «akutte depresjon».

 

Serena Tonstad

Serena Tonstad er professor og jobber som overlege ved Oslo universitetssykehus. Hennes forskningsområde er innen forebyggende kardiologi (læren om hjertet), lipider (fettstoffer) og fedme.  Hun har også erfaring og interesser innen diabetes og røykeavvenning. Hun er tidligere leder i norsk forening for fedmeforskning, og er flere ganger intervjuet på NRK dagsnytt. Serena er en inspirerende, jordnær og engasjert foredragsholder, og blant de fremste i landet på sine felt.