Helse for hele mennesket – mer enn gulerøtter og trening

Mennesket er en helhet av fysiske, psykiske, sosiale og åndelige dimensjoner. Vi vet mer enn noen gang om forholdet mellom dem. Likevel er helsetenkningen vår mange ganger ensporet. Vi må få tilbake helheten. Seminarholder er Svanhild Stølen, folkehelseviter og redaktør for Sunnhetsbladet, Norges eldste tidsskrift.

Her er bildene fra PowerPoint bildene:
Helse for hele mennesket (Svanhild Stølen)

Her er lydopptaket: